Action for Teens Gent

Action for Teens Gent zet zich in om voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (met kans op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen) laagdrempelige, snel inzetbare, intersectorale en multidisciplinaire hulpverlening te bieden.

Action for Teens is een samenwerking tussen:

  • het Jongerenadviescentrum (JAC) van het CAW Oost-Vlaanderen
  • vzw Topunt ter vertegenwoordiging van de 3 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) te Gent
  • de 2 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): CGG Eclips en RCGG Deinze-Eeklo-Gent
  • de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent
  • de Stad Gent

Om de hulpverlening voor jongeren te verbeteren, werkt Action for Teens Gent aan volgende doelstellingen:

  • Het realiseren van een geïntegreerde onthaalfunctie tussen het Jongerenadviescentrum (JAC) en de 3 Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) te Gent door middel van expertise-uitwisseling, gezamenlijke opvolging van de chat en samenwerking op het terrein.
  • Het realiseren van snellere vroegdetectie en vlottere doorverwijzing over de lijnen heen door middel van een doorgedreven samenwerking tussen enerzijds de onthaalmedewerkers van het JAC en de CLB's en anderzijds de Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG) en de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent.
  • Het realiseren van een centraal, laagdrempelig huis voor jongeren, waar zij terecht kunnen met allerlei vragen (welzijn, gezondheid, onderwijs, geestelijk,…).

Om dit te kunnen realiseren, heeft Action for Teens middelen nodig. 
Dankzij het Rode Neuzenfonds kreeg Action for Teens de kans om middelen in te zetten op de coördinatie van dit project.