Blijf er niet mee zitten

1 op 3 Gentenaars heeft wel eens te maken met stress, heimwee, depressieve gevoelens, verlies... Toch zijn er slechts weinig die hierover durven praten of hulp zoeken. Om de veerkracht van de Gentenaars te vergroten willen we mensen uitnodigen naar activiteiten in hun wijk waar over deze zaken kan gesproken worden. De dienst Welzijn en Gelijke Kansen ondersteunt daarom buurtorganisaties zodat zij activiteiten rond geestelijke gezondheid kunnen organiseren. 

Wil je graag wat meer informatie om beter te kunnen omgaan met stress, verlies of depressieve gevoelens? Kijk dan hier in onze kalender naar de vele activiteiten die gepland zijn in Gent.

Wil je voor een groep een activiteit organiseren rond geestelijke gezondheid? Dan kan je hier kiezen uit ons aanbod. 

Wil je met iemand praten over jouw draagkracht? Dan vind je hier een overzicht van hulpverleners en organisaties.

Zit je even niet goed in je vel omwille van relatieproblemen, je thuissituatie, je identiteitsontwikkeling, faalangst, examenstress of andere psychische klachten? Er zijn heel wat plaatsen waar je terecht kan met je verhaal en waar mensen naar je luisteren.

Action for Teens Gent zet zich in om voor jongeren tussen de 12 en de 25 jaar (met kans op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen) laagdrempelige, snel inzetbare, intersectorale en multidisciplinaire hulpverlening te bieden.