Gezondheid in cijfers

Hoe gezond is de Gentenaar?
Hier vind je allerlei cijfers die een beeld trachten te geven over de gezondheidstoestand van de Gentenaar.
Heel wat cijfers die het gezondheidsbeleid kunnen voeden, vind je ook op Vlaamse en Belgische websites, met de voornaamste:

  • De Belgische Gezondheidsenquête: cijfers op basis van 4-jaarlijks grootschalig onderzoek over de leefstijl en gezondheidstoestand van de Belgen, met aandacht voor de socio-economische gradiënt.
  • Het Agentschap van Zorg en Gezondheid: cijfers van de Vlaamse overheid over bvb. het BMI van de Vlamingen en nog zoveel meer.
  • De IMA-atlas: cijfers van het Intermutualistisch Agentschap zoals het GMD en het voorkeurstarief dat tot op statistische sector-niveau kan bekeken worden.

Bevolking

Wilt u alles te weten komen over de Gentse bevolkingsevolutie, dan neemt u best een kijkje op de buurtmonitor!

Een uitgebreid rapport over de huidige bevolkingssamenstelling "Gent in cijfers 2013: Gentenaars en Gent-gebruikers" werd in januari 2013 gepubliceerd door de dienst Data-analyse en Gis van de stad Gent.

Gezondheidstoestand van de Gentenaar

Hoe hoger je opleiding, hoe beter je levensverwachting en het aantal jaren in goede gezondheid. Gezondheidsongelijkheid komt ook voor in Gent!

Leefstijl

Een gezonde leefstijl heeft een grote impact op je gezondheid. Eet de Gentenaar gezond? Beweegt de Gentenaar voldoende? Op deze en meer vragen, vind je hier een antwoord.

Fysieke en sociale omgeving

Een gezond binnenmilieu, een kwalitatieve woning en groen in de buurt draagt bij tot een goede gezondheid. Maar ook het hebben van een uitgebreid en divers sociaal netwerk heeft een impact op de gezondheid van mensen. Dat zorgt ervoor dat mensen minder eenzaam zijn en meer vertrouwen hebben in hun medemens.