Bevolking

Demografische evolutie 

Demografisch stellen we vast dat Gent een heel diverse stad is met veel verschillende culturen. Het aandeel etnisch-culturele minderheden  in de Gentse bevolking was 18,8 % in 2011. Dit percentage is echter een onderschatting van het reële aantal etnisch culturele minderheden, omdat de 3de generatie en de 2de generatie die de Belgische nationaliteit al had verkregen niet wordt meegerekend. De meest voorkomende origines in Gent in 2011 waren Turken (15.600), vervolgens Bulgaren (6.011) en Marokkanen (3.180). Ook de grote instroom van de nieuwe EU-burgers (vooral Bulgaren en Slowaken) van de laatste jaren stelt Gent voor een aantal uitdagingen, ook in de organisatie van de gezondheidszorg.

Er is een verkleurde verjonging aan de gang waarbij meer kinderen worden geboren en de afkomst van de kinderen meer divers is. Volgens de bevolkingsprognoses die in 2011 opgemaakt werden voor elke Vlaamse gemeente tussen 2010 en 2020 kent de baby- en peuterbevolking in Gent tegen 2017 een snelle en sterke relatieve groei van 30%. Ook voor de populatie 5-jarigen wordt een sterke relatieve groei verwacht (+40%) tegen 2020 ten opzichte van de stand in 2008.

Daarnaast wordt Gent geconfronteerd met een vergrijzing die langzamerhand ook steeds diverser wordt. In Gent is de groep 65-plussers de laatste jaren stabiel gebleven maar de prognoses voorspellen een stijging vanaf 2014. Er wordt ook een stijging van 90-plussers verwacht de komende jaren.

 

Socio-economische evolutie

Naast de demografische evolutie stellen we vast dat binnen die verjonging, 13,6% van de Gentse kinderen geboren wordt in een kansarm gezin. De inkomensongelijkheid is bovendien groter geworden. Opvallend is dat in de wijken van de 19e eeuwse gordel een accumulatie van verschillende risicofactoren wordt vastgesteld. Er wonen meer leefloners, er zijn meer lagere inkomens, er is meer werkloosheid en er wonen meer eenoudergezinnen. Dat maakt dat de kwetsbaarheid van deze wijken hoger ligt dan in andere Gentse wijken.