Generalised trust

Deze indicator is terug te vinden op http://gent.buurtmonitor.be/ onder Gezondheid.

De score die Gentenaren opgeven over de mate waarin de meeste mensen te vertrouwen zijn is 5,3 (op 10). Bij jongeren ligt dit cijfer 0,2 punt hoger, voor Gentse ouderen 0,2 punt lager.

De Gentse score is vrijwel gelijk aan de gemiddelde score in de 13 centrumsteden, 5,6. Uit deze cijfers uit de Stadsmonitor blijkt dat het veralgemeend vertrouwen algemeen hoger ligt bij mannen dan bij vrouwen en stijgt samen met het opleidingsniveau; ouderen (+55 jaar) staan iets wantrouwiger. Wie actief lid is van een vereniging, zich inzet in de eigen buurt of op enige manier politieke interesse betoont, stelt meer vertrouwen in zijn medemens dan wie op geen enkel vlak actief is of geen of weinig interesse in het stedelijk samenleven heeft.