Indruk netheid buurt

Uit de Stadsmonitor (2011) blijkt ook dat in vergelijking met de andere 13 centrumsteden men in Gent minder tevreden is over de netheid in de buurt (53,4% versus 61,7% gemiddeld). Opvallend is dat ruim 30% het niet eens is met de stelling dat de buurt netjes is.

Het Gentse Leefbaarheidsonderzoek geeft aan dat hondenpoep (58,9%) en zwerfvuil/sluikstorten (57,2%) een paar van de belangrijkste storende elementen blijken van vervuiling/onnetheid die regelmatig voorkomen in de buurt.