Luchtverontreiniging

Fijn stof behoort tot de meest schadelijke stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, en wordt uitgestoten door de industrie, dieselwagens en vrachtwagens, maar ook door de huishoudens via allesbranders en open haarden, de barbecue,…. Het is een verzamelnaam voor deeltjes met een verschillende grootte en een verschillende samenstelling. Afhankelijk van de doorsnede wordt meestal gesproken van PM2,5 of PM10 (PM10 = Particular Matter, doorsnede tot 10 micrometer of één honderdste millimeter).

Via de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij kennen we zowel het aantal dagen per kalenderjaar met een concentratie fijn stof hoger dan 50 μg/m³, als (2) het jaargemiddelde in μg/m³.

Gent niet aan de Europese fijn stof dagnorm: de grenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid mag maximum 35 dagen in een jaar overschreden worden, in Gent werd deze in 2010 41 dagen overschreden in het meetstation Baudelo. Het jaargemiddelde in 2010 was 33 μg/m3 en voldoet aan de Europese norm (40 μg/m3).

In totaal werd in 2010 in 5 van de 33 Vlaamse meetstations de grenswaarde voor de bescherming van de menselijke gezondheid (max. 35 keer per kalenderjaar meer dan 50 g/m3) overschreden. In 2009 was dit nog in 9 van de 33 meetstations. In beide jaren was minstens één van deze meetstations in Gent gevestigd. In Vlaanderen als geheel is de fijnstofconcentratie van 1995 tot 2008 met 46% gedaald (VMM, 2010).

Wisselende concentraties in de afgelopen jaren hebben vaak te maken met meteorologische omstandigheden of sterk wijzigende economische situaties. Door de economische crisis was de uitstoot in 2008 en 2009 beperkter, daarna volgde er een opleving en dus ook een grotere vervuiling. Voor 2011 gaat ook het aantal overschrijdingen in Gent terug in stijgende lijn. Uit modelleringen voor 2015 blijkt dat de daggrenswaarde van PM10 mogelijk wel in een ruim gebied in de Gentse binnenstad en in het havengedeelte meer dan 35 maal overschreden zal worden, net als in een aantal street canyons die buiten deze zone gelegen zijn.