Openbaar groen

Gent had in 2008 meer bereikbaar openbaar groen (87%) binnen haar stadsgrenzen dan Antwerpen (70,8%) en Brugge (60%), maar dit cijfer is in 2011 naar 78% gewijzigd (tegenover respectievelijk 84,1 en 73 %). Dit is te wijten aan een wijziging in de meetmethode: er wordt niet meer simpelweg een buffer getrokken rond een park, maar de effectieve loopafstand naar de toegangen wordt berekend.

 

70% van de Gentenaars is tevreden over het groen in de buurt (Stadsmonitor 2011), en dit ligt in de lijn van het gemiddelde (73,9%) voor de dertien centrumsteden.

 

Er zijn wat betreft indruk over het groen verschillen tussen de Gentse stadsdelen. Over het algemeen heeft men in Gent Centrum Rand een minder positieve reactie op deze stelling; Gent Zuidwest kent de hoogste tevredenheid (Leefbaarheidsonderzoek 2010).

Volgens het Gentse Leefbaarheidsonderzoek is 56% tevreden met het onderhoud van het groen in de buurt. Inwoners van het stadsdeel Gent Centrum Rand zijn het minst tevreden, net als met het aanbod van groen op zich. Hier is men ook omwille van nachtlawaai, en de kwaliteit van het milieu het meest ontevreden.