Sociale contacten

Deze indicator is terug te vinden op http://gent.buurtmonitor.be/ onder Gezondheid.

In het Gentse Leefbaarheidsonderzoek werd de frequentie van sociale contacten bevraagd.

Het percentage van de bevolking werd berekend met enerzijds minstens wekelijkse en met anderzijds minder dan maandelijks (‘sociale isolatie’) contacten met hetzij vrienden of kennissen, hetzij familie, of buren. 85,9% van de Gentenaren heeft minstens wekelijks persoonlijk contact heeft met familie, vrienden of kennissen, of buren. De jongste leeftijdscategorieën tegenover de oudste hebben meer wekelijkse contacten. Naarmate men ouder is, heeft men minder frequent contact met buren of vrienden en kennissen, voor contact met familie is er geen verschil. Hoe hoger het diploma, hoe minder vaak men contact heeft met familie en met buren. Niet-Belgen zien hun familie vaker dagelijks dan Belgen (respectievelijk 22% t.o.v. 13%), maar een groter aandeel ziet de familie hooguit 1 keer per jaar (respectievelijk 17% t.o.v. 4%).

Ook in de survey voor de Stadsmonitor 2011 werd de intensiteit van de sociale contacten bevraagd, en het aandeel van de inwoners met minstens wekelijks contact met niet-inwonende familie, vrienden/kennissen of buren berekend. Hieruit blijkt dat Gentenaars niet minder vaak (59%) sociale contacten hebben dan in de andere steden (60%). 

2,8% van de Gentenaars heeft echter minder dan maandelijks sociale contacten. Sociale isolatie lijkt onder ouderen meer voor te komen.