Coronaire aanvallen

Hart- en vaatziekten zijn naast kanker de meest voorkomende doodsoorzaak in Vlaanderen, met hartinfarcten op kop. Bij een hartinfarct of hartaanval sterft een deel van de hartspier af. In de meeste gevallen gebeurt dat doordat de kransslagader verstopt raakt en de bloedtoevoer, die voordien al was afgenomen, opeens helemaal wordt afgesneden. Hartinfarcten zijn sterk gerelateerd aan leeftijd en geslacht. Er zijn ook risicofactoren: onder andere rokers, mensen met een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol en mensen die aan obesitas lijden, hebben meer kans om een hartinfarct te krijgen.

In Vlaanderen worden hartinfarcten enkel in Gent en Brugge geregistreerd. De Universiteit Gent houdt alle gegevens bij in het Register voor Acute Coronaire Aanvallen (RACA). In 2007 bijvoorbeeld, werden in Gent 183 hartinfarcten bij mannen genoteerd, tegenover 73 bij vrouwen. Om vergelijking mogelijk te maken worden de aantallen in de onderstaande grafieken omgerekend naar het aantal infarcten per 10 000 persoonsjaren.

 

Zowel in Gent als in Brugge waren mannen (respectievelijk 24,2 en 31,3) in 2007 vaker het slachtoffer van een hartinfarct dan vrouwen (respectievelijk 9,8 en 8,2). In Gent kregen meer vrouwen, maar minder mannen een hartinfarct dan in Brugge.

 

In 2007 was het aantal hartaanvallen bij Gentse mannen gedaald tegenover 2006 (van 27,4 naar 24, 2 per 10 000, maar bij vrouwen was het gestegen (van 8,2 naar 8,6 per 10 000)

Uit de nationale Gezondheidsenquête van 2008 kwam duidelijk naar voren dat hartziekten leeftijdsgebonden zijn en dat mannen er vaker mee te kampen hebben dan vrouwen. Maar liefst 10 % van de mannen van 75 jaar en ouder gaf aan dat ze aan een hartziekte lijden. 

Bron: Registratie van acute coronaire aanvallen - Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent