Doodsoorzaken

In Gent sterven zowel mannen als vrouwen vooral aan verschillende soorten kanker en andere kwaadaardige gezwellen, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

Zo was kanker in de periode 2004-2008 verantwoordelijk voor 30 % van de overlijdens in Gent.

De meest voorkomende subcategorieën van de bovengenoemde doodsoorzaken waren bij mannen longkanker en ischemische hartaandoeningen (onder andere hartinfarcten), waarbij er problemen zijn met de bloedtoevoer naar het hart (tabel 2).

Bij vrouwen kwam vooral hartdecompensatie voor, wat wil zeggen dat het hart te zwak is om het bloed rond te pompen. Daarnaast waren bij hen ischemische hartaandoeningen, cerebrovasculaire of hersenaandoeningen, longontsteking en borstkanker (tabel 3) belangrijke doodsoorzaken. Als we een vergelijking maken met de meest voorkomende doodsoorzaken in heel Vlaanderen, stierven in de periode 2004-2008 meer Gentse mannen aan hartfalen en andere hartcomplicaties en aandoeningen van de onderste luchtwegen. Gentse vrouwen stierven vaker dan de gemiddelde Vlaamse vrouw aan hartfalen en andere hartcomplicaties, en daarnaast aan ischemische hartaandoeningen, longontsteking en in mindere mate borstkanker.

De belangrijkste doodsoorzaken over de periode 2004-2008 in Gent waren:

- tussen 1 en 44 jaar: uitwendige oorzaken, zoals val- of verkeersongevallen, geweld, verstikking en zelfdoding

- tussen 45 en 74 jaar: kanker (bij mannen vooral longkanker, bij vrouwen vooral borstkanker)

- vanaf 75 jaar: hart- en vaatziekten (bij mannen vooral ischemische hartaandoeningen, bij vrouwen vooral hartdecompensatie, complicaties en onduidelijk omschreven hartaandoeningen)

Als we gaan vergelijken met de gemiddelden van andere regio's, dan stierven er in Gent minder mensen aan hart- en vaatziekten, maar iets meer aan psychische aandoeningen en uitwendige doodsoorzaken. In Vlaanderen waren in 2009 kanker, hart- en vaatziekten en zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaken.

Bron: Sterftecertificaten Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid