Incidentie van kanker

In België is het verplicht om nieuwe kankerdiagnoses te registreren. Dit gebeurt zowel door de ziekenhuizen, die oncologische zorgprogramma’s en/of basiszorg aanbieden, als door de pathologische anatomielaboratoria. We hebben het aantal nieuwe kankergevallen in Gent opgevraagd bij de Stichting Kankerregister, die de gegevens verzamelt en verwerkt.

In de periode 2004-2008 waren er bij de mannelijke bevolking in Gent 599 nieuwe kankergevallen per 100 000 inwoners en bij de Gentse vrouwen 524 per 100 000 inwoners. Het aantal nieuwe gevallen van kanker nam in die periode toe in de hogere leeftijdsklassen. Tot 60 jaar waren de cijfers gelijk voor mannen en vrouwen, en voor de leeftijdsgroep van 30 tot 49 jaar waren er zelfs meer nieuwe kankergevallen bij de vrouwen. Daarna zien we een toename bij mannen.

Het aantal nieuwe kankergevallen in Gent lag in vergelijking met dat in Vlaanderen:

  • 10 % lager bij mannen
  • 3 % hoger bij vrouwen

Mannen krijgen vaker kanker op latere leeftijd, terwijl het bij vrouwen al op iets jongere leeftijden voorkomt. Het aandeel dat Gent inneemt in het totale aantal kankers in Vlaanderen is voor vrouwen (4 %) hoger dan voor mannen (3,5 %).

Figuur: nieuwe kankergevallen Gent per 100 000 inwoners volgens leeftijd en geslacht

 

Bron: Stichting Kankerregister België

Voor beide geslachten domineerde tussen 2004 en 2008 één specifieke kanker. Onder Gentse mannen was dit prostaatkanker (28 % van alle kankers), met daarnaast veel gevallen van longkanker (17,3 %) en dikke darmkanker (13,6 %). Onder Gentse vrouwen leed een derde van alle kankerpatiënten aan borstkanker (33,2 %). Dit was vrijwel gelijk bij de Vlaamse cijfers, net zoals de gehele top 5.

 

Figuur: Relatief aandeel van de vijf meest voorkomende kankers volgens type tumor bij mannen en bij vrouwen (Gent, 2004-2008)

Bron (cijfers): Stichting Kankerregister

 

Andere veel voorkomende kankers in België zijn bij mannen leukemie, non-Hodgkinlymfoom en nier- en maagkanker, en bij vrouwen eierstokken-, baarmoederhals en alvleesklierkanker, en ook bij hen non-Hodgkinlymfoom.