Infectieziektes

In Vlaanderen is er een verplichte registratie van een omschreven aantal infectieziektes bij Toezicht Volksgezondheid (Vlaams Agentschap zorg en gezondheid). We hebben het recentste Gentse cijfer opgevraagd  voor de drie meest voorkomende infectieziektes in Vlaanderen: tuberculose (TBC), syfilis en gonorroe.

TBC

Bron: Toezicht Volksgezondheid, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

Voor TBC werden er in 2010 36 nieuwe gevallen van TBC geregistreerd, wat neerkomt op 14,6 gevallen per 100 000 inwoners. Ter vergelijking: het gemiddelde voor Vlaanderen bedroeg 6,7 gevallen per 100.000 inwoners.

TBC dook enkele jaren geleden weer op in de statistieken door de toenemende migratie uit risicogebieden en de groeiende kansarmoede in de grote steden. Er is een duidelijk verband tussen de ziekte en ondervoeding, overbewoning, gebrekkige luchtverversing en slechte sanitaire voorzieningen. Ze komt dan ook vaker voor in stedelijke dichtbevolkte gebieden en vooral onder nieuwkomers, asielzoekers, intraveneuze druggebruikers, dak- en thuislozen en gedetineerden.

De Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding vzw (VRGT) coördineert de systematische screening van deze groepen in de risicogebieden.

 

Syfilis en gonorroe

Voor syfilis en gonorroe waren er in 2010 respectievelijk 17 en 62 gevallen in Gent. Deze seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) kwamen meer voor bij mannen dan bij vrouwen, al kan dit verschil te wijten zijn aan een hogere registratie bij mannen. Bij mannen zijn de symptomen immers veel duidelijker aanwezig dan bij vrouwen.

In Gent was de incidentie van gonorroe 25,1 per 100 000 inwoners. Dat is heel wat meer dan het gemiddelde van 12,2 gevallen per 100 000 inwoners voor heel Vlaanderen. Voor syfilis is het verschil met Vlaanderen verwaarloosbaar: 6,9 gevallen per 100 000 inwoners in Gent tegenover 6 per 100.000 Vlamingen.

Sinds 2002 komen er in Vlaanderen meer gevallen van syfilis en gonorroe voor, maar vooral chlamydia (dat echter geen verplicht te melden infectieziekte is) is in opmars. Ook deze stijgingen kunnen natuurlijk te maken hebben met een betere registratie. 

Figuur: Evolutie soa’s geregistreerd door peillaboratoria in Vlaanderen, 2002-2009 uit: Jaarrapport soa’s 2009, Verbrugge & Sasse (WIV, 2010).

Het aantal geregistreerde gevallen van gonorroe stabiliseerde in 2008 en 2009 op 364 gevallen na een stijging in de jaren daarvoor, vooral onder mannen. Syfilis kende sinds 2002 een gestage toename tot 308 gevallen in 2009. Deze toename was het sterkst onder homoseksuele mannen (Bron: Sensoa, 2011