Levensverwachting

In 2009 werden Gentse mannen gemiddeld 78,4 jaar en Gentse vrouwen gemiddeld 84,8. Deze gemiddelden komen overeen met de gemiddelde levensverwachting van de Vlaming in dat jaar: 78,3 jaar voor de mannen en 83,2 jaar voor de vrouwen. 

De levensverwachting in België blijft stijgen , zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook de tendens dat mannen vrouwen op het vlak van levensverwachting langzaam bijbenen, zet door. De levensverwachting van een pasgeboren jongetje steeg tussen 2000 en 2009 met 3,1 maand per jaar, voor een meisje met 2 maanden per jaar. De gezondheid gaat er dus gemiddeld op vooruit.

Toch is er ook slecht nieuws: de kloof tussen geschoolden en niet-geschoolden in België neemt toe. Iemand die geen enkele opleiding heeft gehad, sterft gemiddeld 7,5 jaar vroeger dan iemand met een diploma hoger onderwijs. Bovendien zorgt het opleidingsniveau voor een verschil in de levensverwachting in goede gezondheid (dus zonder ongeschiktheid). Op 25-jarige leeftijd hebben vrouwen gemiddeld nog het volgende aantal jaren in goede gezondheid te goed:

• vrouwen met een hogere opleiding - 47 jaar

• vrouwen met een diploma hoger of lager secundair - 41 of 42 jaar

• vrouwen met een diploma van de lagere school - 36 jaar

• vrouwen zonder diploma - 29 jaar

Vrouwen zonder diploma leven gemiddeld dus 18 jaar minder in goede gezondheid dan vrouwen met de hoogste opleiding. De factoren die hierbij een rol spelen zijn complex, maar de sociaaleconomische groep waartoe men behoort, beïnvloedt in grote mate de levenswijze (roken, voeding, fysieke activiteit ...) en de toegang tot gezondheidszorg (informatie, financiële toegankelijkheid ...). 

 

Bronnen:

  • Bevolkingsregister Stad Gent, eigen berekeningen.
  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, sterftecertificaten alle overlijdens. Vlaams Gewest, 2009.
  • Tackling Health Inequalities in Belgium, een onderzoek uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Catholique de Louvain (UCL) in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid, 2010