Psychiatrische opnames

Opnames in Gent: Gentenaars

In 2010 werden 4041 Gentenaars in Gentse psychiatrische ziekenhuizen of psychiatrische afdelingen van Gentse algemene ziekenhuizen (PAAZ) opgenomen. In 2008 waren dat er nog 4113. In vergelijking met Vlaanderen zijn deze cijfers relatief hoog: omgerekend per 10 000 inwoners ging het in 2010 om 166 Gentenaars tegenover 95 Vlamingen per 10 000 inwoners. Vooral Gentse mannen werden opvallend vaker opgenomen: ongeveer twee keer zo veel als in Vlaanderen (in 2010: 200 tegenover 97 per 10.000 inwoners). 

 Uit onderstaande tabel blijkt dat het verschil tussen Gent en België vrij groot is voor opnames wegens:

- alcoholmisbruik (39,1 Gentenaars tegenover 15,6 Belgen per 10 000 inwoners)

- drugsmisbruik (17,5 Gentenaars tegenover 4,8 Belgen per 10 000 inwoners)

- schizofrenie (14,2 Gentenaars tegenover 6,2 Belgen per 10 000 inwoners)

- psychotische stoornissen (11,3 Gentenaars tegenover 5,8 Belgen per 10 000 inwoners)

- persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en narcisme (8,4 Gentenaars tegenover 2,8 Belgen per 10 000 inwoners)

Een iets minder uitgesproken verschil met België zien we bij de opnames voor onder meer depressie (24,2 Gentenaars tegenover 17,3 Belgen per 10 000 inwoners), aanpassingsstoornis en bipolaire stoornis.

In vergelijking met 2008 waren er in 2010 meer opnames wegens alcoholmisbruik, dit is een stijging met 36% (van 28,6 naar 39,1 opnames per 10 000 inwoners). 

Bron: Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG 2008 en 2010), FOD Volksgezondheid.

 

Opnames in Gent: Gentenaars en niet-Gentenaars

De afgelopen 10 jaar is het totale aantal opnames van zowel Gentenaars als niet-Gentenaars in Gentse psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van Gentse algemene ziekenhuizenjaar sterk gestegen, vooral onder volwassenen. Die stijging ligt vooral aan een verdubbeling van het aantal opnames voor stemmingsstoornissen en stoornissen in middelenmisbruik. Meer dan de helft van alle opnames in Vlaanderen viel in 2009 in deze categorieën.

Volgens de FOD Volksgezondheid bleef het aantal opnames voor schizofrenie en andere psychotische stoornissen in Gent de laatste 10 jaar gelijk. Ze namen daarbij 30 % van de capaciteit in Vlaanderen in.