Psychisch welbevinden

Uit het Leefbaarheidsonderzoek Gent (Stad Gent, 2010) kwam naar voren dat 84 % van de Gentse bevolking een goed psychisch welbevinden heeft. 10 % gaf zijn psychisch welbevinden een matige score, bij 6 % was het psychisch welbevinden ronduit slecht.

Gentenaars voelden zich beter in hun vel naarmate ze:

- jonger waren

- een hoger diploma hadden

- een hoger inkomen hadden

- een vaste job hadden

Uit de antwoorden bleek ook dat autochtonen zich psychisch beter voelden dan respondenten die aangaven dat ze zich allochtoon voelden.

De cijfers over het psychisch welbevinden van de Gentenaars staan ook op www.gent.buurtmonitor.be onder de rubriek Armoede > Onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting > objectieve psychische gezondheid