Sterftecijfer

De onderstaande tabel geeft de ruwe sterftecijfers weer voor Gent volgens leeftijdsgroepin de periode 2004-2008.

Tabel: totaal aantal overlijdens in Gent - 2004-2008

 Bron: Sterftecertificaten Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

In 2008 stierven in Gent meer vrouwen dan mannen (913 tegenover 978 per 100 000 inwoners). Zowel voor mannen als voor vrouwen lag het sterftecijfer in 2008 hoger dan in Vlaanderen. Als we het gemiddelde over een langere periode bekijken, van 2004 tot 2008, wordt dit verschil echter verwaarloosbaar: er stierven in de periode 2004-2008 gemiddeld 976 mannelijke Gentenaars per 100 000 tegenover 978 vrouwelijke Gentenaars per 100 000 inwoners. In 2004-2008 is de sterfteratio voor mannen in Gent zelfs lager dan bij de Vlaamse mannen (913 tegenover 947 per 100 000 inwoners).

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid noteerde in de periode 2004-2008 voor Gent vooral bij mannen een grotere sterfteratio dan deze die verwacht kon worden op basis van de leeftijdsspecifieke sterfte in het Vlaams Gewest.

Bron: Sterftecertificaten Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid