Aantal CGG-patiênten

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of CGG biedt ambulante begeleiding (tijdens consultaties, zonder opname of verblijf) voor mensen met een ernstig psychisch probleemof een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden.

In 2010 waren 2311 Gentenaren in begeleiding bij een CGG. Dit is iets meer dan gemiddeld in Vlaanderen (9,5 tov 8,6 per 1.000 inwoners). Vrouwen (10,1 per 1.000 inwoners) worden in vaker opgenomen dan mannen (8,8 per 1.000 inwoners), net als in Vlaanderen.

In Gent is een opvallend groot aandeel bedienden (39% tov 25%) bij de CGG patiënten, en minder niet-actieven (23% tov 39%). 

In Vlaanderen hebben mannen vooral last van gedrags- en verslavingsproblematiek (vooral volwassen mannen), vrouwen kampen vaak met psychische problemen, maar ook met verwerkings- en interactieproblemen. 

De CGG’s werden opgericht vanwege de stijgende vraag naar geïntegreerde, maar niet-residentiële geestelijke zorg. De problemen die ze behandelen zijn representatief voor de psychische problemen die bij de algemene bevolking voorkomen: angst- en stemmingsstoornissen en verslavingsproblemen nemen een belangrijke plaats in.