Gebruik wijkgezondheidscentra

Meer dan 25.000 inwoners of 10 % van de Gentenaren waren in 2010 ingeschreven in een wijkgezondheidscentrum. Op 1 januari 2012 waren er 26.940 personen ingeschreven, ofwel 10,9% van de officiële Gentse bevolking. Daarnaast waren er 1.528 niet-ingeschreven patiënten, dit zijn meestal personen zonder mutualiteit vb. mensen zonder papieren.

De gemiddelde leeftijd van de ingeschreven patiënten was 31 jaar. Dit varieert wel per centrum. Als we dit afzetten tegenover de bevolkingsaantallen per leeftijdscategorie bij de Gentse populatie, leiden we af dat een relatief groot deel van de patiëntenpopulatie uit jonge gezinnen bestaat.

De meerderheid van de patiënten (66%: primair uitkeringsgerechtigden en WIGW’s) hebben een gewone regeling bij het ziekenfonds, maar in verhouding met de Gentse bevolking hebben relatief meer personen een voorkeursregeling (VKT = voorkeurtarief): 34 % tegenover 16,6 %.