Inschrijvingsgraad consultatiebureaus

De cijfers zijn terug te vinden op de website van Kind & Gezin, bij de gemeentelijke kindrapporten (tot en met 2009) http://www.kindengezin.be/toepassingen/gemeentelijke-kindrapporten.jsp

De consultatiebureaus van Kind en Gezin volgen op systematische wijze de groei en ontwikkeling van Vlaamse kinderen op. Ze screenen baby’s, er worden vaccinaties gegeven en ondersteunen ouders met vragen rond omgaan met hun kind.

De inschrijvingsgraad in consultatiebureaus van Kind en Gezin is in Gent met 94% zeer hoog. In Antwerpen is dit 92%, en in Vlaanderen 90,9% (Kind en Gezin, 2009).

Voor deze indicator valt direct op dat kinderen van ‘niet-Belgen’ meer ingeschreven zijn bij consultatiebureaus dan kinderen van Belgen. De inschrijvingsgraad is zelfs het hoogst onder kansarme niet-Belgen (98,1%). De groep van ‘niet-Belgen’ is niet goed vergelijkbaar met etnisch culturele minderheden, maar deze preventieve structuur ondervindt duidelijk minder problemen om kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken. Dit performante resultaat is vooral te wijten aan het feit dat Kind en Gezin het initiatiefrecht heeft om kinderen en gezinnen te contacteren.