Medische kaarten

Het aantal personen die  minimum 1 medische kaart hebben ontvangen is licht afgenomen sinds 2009, van 2.642 naar 2.588 in 2010. Het aantal nieuwe aanvragen in het jaar 2011 is vergelijkbaar met 2010, maar het aantal effectieve toekenningen van medische kaarten is opvallend gedaald naar 2.187 in 2011.

De meeste personen met een medische kaart zijn afkomstig uit Bulgarije of de Slovaakse Republiek.