OMNIO-statuut

De cijfers zijn terug te vinden op de website http://www.lokalestatistieken.be

In Gent heeft 2,2% van de bevolking een OMNIO-statuut. De leeftijdscategorie tot 20 jaar neemt een groot aandeel van de OMNIO-statuten in. In Antwerpen (6,8%) zijn er ook in verhouding veel meer OMNIO-statuten onder de voorkeursregelingen dan in Gent, vooral voor de jongeren (4,5% tov 14% van de -20-jarigen). De lichtjes verschillende bevolkingsstructuur kan een rol spelen, en daarnaast heeft Gent een iets hoger gemiddeld inkomen per aangifte en een lager percentage aangiftes onder de 10.000 euro, en zijn er in verhouding meer mensen die beroep doen op een leefloon. 

De verhouding tussen de categorieën blijkt in de centrumsteden en Vlaanderen eerder gelijkaardig, het is eerder Antwerpen die een uitschieter blijkt, het verschil ten opzichte van het gemiddelde % OMNIO’s in de andere centrumsteden (3,6% in 2010) is minder groot (Stadsmonitor 2011).