Profiel huisartsen

Er zijn in Gent in totaal 287 huisartsen (situatie 2011). Bijna de helft van deze artsen werkt alleen, 17% werkt in een groepspraktijk, 17% in een duopraktijk, en 18% werkt in een wijkgezondheidscentrum, waarvan er in Gent 8 zijn.

Geslacht en leeftijd

Op dit moment is er een man-vrouw verhouding van 63%-37%. Dit is ongeveer gelijkwaardig aan Brussel, maar meer evenwichtig dan gemiddeld in Vlaanderen (71-29). De cijfers wijzen op een feminisering’ van het beroep. In de oudste leeftijdsgroepen zijn vrouwen nog in de minderheid: in de groep 50-60 19%, en onder de 60+ers minder dan 1%. Het merendeel van de huisartsen jonger dan 40 is echter vrouwelijk. De groep 30-40 bestaat voor 56% uit vrouwen, de groep jonger dan 30 zelfs voor 86%.

Bijna de helft (49,7%) van alle huisartsen is ouder dan 50 jaar. In de veronderstelling dat deze artsen stoppen aan 65 jaar, is de verwachte uitstroom tegen 2016: 47 artsen (18%), tegen 2021: 101 artsen (39%).

 

Aanbod huisartsen

Het aanbod aan huisartsen in Groot-Gent voldoet in theorie aan de norm. Cijfers van het aantal voltijds equivalenten op wijkniveau brengen echter verschillen en ongelijkheden tussen wijken op vlak van aanbod en afstand in kaart. Een tiental wijken in Gent zit nu al onder de norm. En gezien de verwachtte uitstroom zal de druk op het aanbod nog groter worden.

 

In de huisartsenarme wijken situeert de vergrijzing van de huisartsen (aandeel 65-plussers) zich in de wijk Oud-Gentbrugge (25% of 2 van de 8 artsen), gevolgd door Macharius-Heirnis, Sint-Amandsberg, en Wondelgem. In Macharius-Heirnis en Muide-Meulestede-Afrikaan is ruim de helft van de artsen ouder dan 55 (60% en 50%).