Residentiële ouderenzorg

De indicator is terug te vinden via de website van de Stadsmonitor en de website Lokale Statistieken http://www.thuisindestad.be/RESIDENTIeLE-OUDERENZORG_2.html

Het aanbod (ROB, RVT en serviceflats) in Gent (15,6 plaatsen per 100 75-plussers in 2010) is vergelijkbaar met dat van Antwerpen (15,1) en het Vlaams Gewest (14,2) (Stadsmonitor 2011).

De spreiding van de residentiële ouderenzorg verschilt voor deze steden, omdat het aanbod in de randgemeenten van Gent (0,88) hoger ligt dan in het centrum, in tegenstelling tot Antwerpen (1,15) en Brugge (1,14) (Stadsmonitor 2007).

Wat betreft de realisatiegraad van de vooropgestelde programmatiecijfers ouderenzorg (rusthuizen en serviceflats), gebaseerd op bevolkingsprojecties voor 2016, scoort Gent met 79% wel iets beter dan Antwerpen (78%) en Brugge (57%).

Ook deze realisatiegraad is in Gent gedaald ten opzichte van 2010 (82,4%). Deze graden schommelen sinds 1997 tussen de 74% en 84%, en blijven binnen deze marge.

Ook voor gezinszorg (als onderdeel van de thuiszorg) stijgt het aanbod in uren in Gent maar geleidelijk, en blijft de Gentse realisatiegraad rond de 80% van de programmatie hangen (cijfers thuiszorg Agentschap Zorg en Gezondheid 2009 en 2010).

Cijfers over de directe nood of vraag naar ouderenzorg of wachtlijsten hiervoor zijn op het niveau van Gent niet beschikbaar, maar bovenstaande doet vermoeden dat het huidige aanbod niet zal voldoen. Vanuit federaal niveau wordt niet gestreeft naar een verdere uitbouw van de residentiële zorg. Er moet bovendien ook aandacht worden gegeven aan de betaalbaarheid van de zorg, en ongelijkheden hierbij.