Tevredenheid gezondheidsvoorzieningen

De indicator is terug te vinden via de website van de Stadsmonitor http://www.thuisindestad.be/Tevredenheid-over-het-aanbod-aan-huisartsen-in-de-buurt.html of op http://www.thuisindestad.be/Tevredenheid-over-het-aanbod-aan-zorgvoorzieningen-voor-ouderen-in-de-buurt.html

De tevredenheid over het aanbod van huis- en tandartsen in de buurt is zowel in Gent (85,9% en 94,8%) als gemiddeld voor de centrumsteden (85,3% en 95%) vrij hoog. Voor het aanbod aan ouderenzorg (alleen bevraagd onder 55+ers), ligt het percentage op 61,6 %, maar niet veel lager dan het gemiddelde voor de centrumsteden (66,2%).