Tussenkomst medisch zorgen

Er zijn in 2010 ruim 2.650 tussenkomsten geneeskundige zorgen toegekend, minder dan in 2009 (2.885). De grootste groep aan wie dit is toegekend komt uit de nieuwe EU-lidstaten. Pas daarna komen de tussenkomsten aan Belgen. Ook niet-EU Europeanen, Aziaten en Afrikanen zijn grote groepen hierin. De tussenkomsten zijn vrij gelijkmatig over de verschillende leeftijdsklassen verdeeld.