Uitstel doktersbezoek

De cijfers over uitstellen van doktersbezoek zijn terug te vinden op de website Gent in Cijfers onder GentMonitor - Gezondheid

25,3% van de bevolking stelt noodzakelijk doktersbezoek uit, en dit om allerlei redenen zoals vb. tijdsgebrek, willen wachten tot het overgaat,.. Uitstelgedrag hangt samen met het inkomen: mensen met een lager inkomen stellen een noodzakelijk doktersbezoek vaker uit. 

Uitstel van doktersbezoek specifiek om financiële redenen komt onder ongeveer 2% van de Gentse bevolking voor. Mensen met een lager inkomen en opleiding, niet-werkenden, etnisch-culturele minderheidsgroepen en niet-Belgen stellen een bezoek vaker uit om financiële redenen, blijkt uit dit onderzoek (Leefbaarheidsonderzoek Stad Gent, 2010). Er zijn echter niet voldoende personen uit deze doelgroepen bevraagd om representatieve uitspraken te doen en hier over een significant verband te spreken. Uitstelgedrag komt wel significant meer voor in Centrum Rand, significant minder in Zuidwest.