Uitstel tandartsbezoek

Uitstel van tandartsbezoek omwille van financiële redenen kwam bij 2,55% van de respondenten voor. Hier zien we grotendeels dezelfde patronen als voor doktersbezoek. Er is een verband tussen uitstelgedrag in het algemeen en het inkomen. Niet-Belgen en respondenten waarvan minstens een ouder niet-Belg is, stellen tandartsbezoek vaker uit. Net als voor het doktersbezoek komt uitstel significant meer voor in Centrum Rand (18%), en significant minder in Zuidwest (11%).