Voorkeursregeling ziekteverzekering

De cijfers zijn terug te vinden op de website http://www.lokalestatistieken.be

In Gent heeft 16,6% van de inwoners een voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Dit ligt tussen Antwerpen (21,2%) en Brugge (12%). Het percentage vrouwelijke gerechtigden is consequent groter dan mannelijke (14,6% tov 18,6%). De jongste en hoogste leeftijdsklassen bevatten de meeste gerechtigden. Er zijn 3 categorieën op basis waarvan men recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering: indien men een bepaald sociaal voordeel vb. leefloon ontvangt, op basis van een specifieke hoedanigheid  (wezen, gepensioneerden, invaliden, weduwen/weduwnaars, personen met erkende handicap die geen uitkering ontvangen, … onder een bepaald inkomens niveau), of op basis van een laag gezinsinkomen (OMNIO-statuut, sinds 2007).

Het Gentse patroon wijkt voor deze leeftijdsklassen het meest af van het Antwerpse. Het percentage jongeren tot 19 jaar met deze regeling is in Antwerpen ongeveer 10% hoger, terwijl dit voor 50-59–jarigen ongeveer gelijk ligt, en voor 60+ers als enige hoger ligt in Gent dan in Antwerpen. Dit kan voor een deel verklaard worden door een verschil in leeftijdsstructuur, in Antwerpen zijn er relatief meer kinderen dan in Gent, maar ook meer 60-plussers.