Fruitconsumptie

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Stad Gent (2010)

 

Gentenaars eten relatief veel fruit. Volgens het Leefbaarheidsonderzoek Gent van 2010 eet 61,4 % minstens 1 keer per dag fruit. 25,4 % van de ondervraagden at 2 of meer stukken fruit per dag. Daarmee voldoet Gent op het vlak van fruitconsumptie toch al aan de Vlaamse Gezondheidsdoelstelling ('15 % consumeert dagelijks 2 of meer stukken fruit'). De dagelijkse fruitconsumptie is in Gent bij vrouwen hoger dan bij mannen: 67,7 % van de vrouwen eet minstens 1 keer per dag fruit tegenover 53,7 % van de mannen. 

Vanaf de leeftijd van 18 jaar verbetert volgens het Leefbaarheidsonderzoek de dagelijkse fruitconsumptie van de Gentenaars, en ze neemt nog toe naarmate ze ouder worden. De 65- tot 79-jarigen (77,8 % eet minstens 1 keer per dag fruit) scoren het best. Het onderzoek  stelt bij de Gentenaars een  verschil vast in de mate van fruitconsumptie bij mannen en vrouwen maar ook tussen Belgen en niet-Belgen en personen waarvan 1 van de ouders geen Belg is: deze laatste groepen blijken vaker fruit te eten. Ook blijken niet-beroepsactieve personen (gepensioneerden, huisvrouwen, …) vaker fruit te eten dan beroepsactieve personen.

Het Gentse cijfer is lager dan het Vlaamse gemiddelde: 66,3 % van de Vlamingen zegt minstens 1 keer per dag fruit te eten. Het verschil tussen Vlaamse vrouwen (70,5 %) en de Gentse is niet zo groot, de Vlaamse mannen (62 %) scoren wel opmerkelijk beter dan de Gentse mannen.

Uit de Gezondheidsenquête van 2008 bleek dat amper de helft van de jongvolwassenen in België dagelijks fruit eet. Bovendien eet slechts 25 % van hen 2 porties fruit per dag.