Groenteconsumptie

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Stad Gent (2010)

Groenten zijn een bron van voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) beveelt 300 gram groenten per dag aan, gespreid over de verschillende maaltijden.In het leefbaarheidsonderzoek van 2010 gaf 77 % van de Gentenaren aan dat ze minstens elke dag groenten aten, 16 % gaf aan dat ze  2 of meer keer per dag groente aten. 

Vrouwen scoorden beter dan mannen:82 % tegenover 72 % at volgens  het onderzoek elke dag groenten. De groenteconsumptie lag ook aanzienlijk hogerbij oudere leeftijdsgroepen, 83 % eet hier dagelijks groenten, dan bij dejongere leeftijdsgroepen waar 71 % dagelijks groenten eet.Dagelijkse groenteconsumptie verschilde daarnaast afhankelijk van het opleidingsniveau en het inkomen. Van de Gentse laagopgeleiden gaf 72,9 % aan dat ze dagelijks groenten aten, en van de hoog opgeleiden rond de 80 %. Voor inkomen was dit 66,6 % in de laagste tegenover 81 % in de hoogste inkomenscategorie.   Allochtonen (dit zijn respondenten die aangaven dat ze zich allochtoon voelden), aten minder frequent groenten of salade dan autochtone respondenten.

 

Gent tegenover Vlaanderen

In Gent wordt minder fruit gegeten dan gemiddeld in Vlaanderen:in de Gezondheidsenquête gaf 87,5 % van de deelnemers aan de Vlaamse steekproefaan dat ze dagelijks groente of salade consumeren.In Vlaanderen werd er geen significant verschil tussen mannen  en vrouwen (86 % en 88 %) waargenomen, en ook geen verschil afhankelijk van opleiding. Er zijn wel leeftijdsgebonden uitschieters: in de leeftijdsgroep 15-24 jaar is de dagelijkse groenteconsumptie het laagst, namelijk 80 %, en in de leeftijdsgroep 55-64 jaar is ze het hoogst, namelijk 94 %.

In de Gentse enquête werd enkel de dagelijkse inname bevraagd; we weten niet hoevéél groenten ze per dag eten. De Gezondheidsenquête wees uit dat meer dan drie vierde van de jongvolwassenen (15-24 jaar) dagelijks groenten eet, maar slechts 58 % eet 200 gram groenten per dag, wat nog altijd minder is dan de aanbeveling van 300 gram per dag.

De Vlaamse gezondheidsdoelstelling

 voor groenteconsumptie zegt dat tegen 2015 het percentage personen dat de aanbeveling van 300 gram per dag haalt van 1 % naar 11 % gaat, en dat de gemiddelde inname van groenten met 10 % stijgt, van 147 naar 162 gram per dag.