Rookgedrag

Er zijn geen Gentse cijfers rond rookgedrag, daarom baseren we ons op de Vlaamse/nationale cijfers om een beeld te krijgen van het rookgedrag. Volgens de schattingen van de Gezondheidsenquête waren er in België in 2008 25% rokers: 21% dagelijkse rokers en 4% occasionele rokers. Gemiddeld roken de dagelijkse rokers ongeveer 16 sigaretten per dag. Als men meer dan 20 sigaretten per dag rookt, spreekt men van een “zware roker” – het gaat om 7% van de bevolking.

Het aantal rokers neemt af: in Vlaanderen daalt het aantal rokers tussen 2004 (22,6%) en 2008 (18,6%) Het percentage rokers ligt het hoogst voor de leeftijdsgroep 45-54 jaar. De afname is onder jongeren tussen 15-24 zeer groot (10%), en ook onder 25 tot 44 jarigen ook vrij groot. Vanaf 45 tot 75+ is er geen of maar een kleine daling waar te nemen.

Er bestaat nog altijd een verschil tussen hoger opgeleiden (10,8%) en andere opleidingsniveaus (22,2% tot 26%). Dit verschil is sinds 2004 nog groter geworden door de sterkere daling onder hoogopgeleiden dan onder lager opgeleiden. Alleen onder de hoogst opgeleiden rookt minder dan 20%.  

Mensen met een goed sociaal netwerk roken minder: http://www.gentgezondestad.be/nieuws/mensen-met-goede-sociale-contacten-...