Screening borstkanker

Cijfers van de Centra voor Borstkankeronderzoek (CBO) geven het aantal vrouwen weer uit de doelgroep van 50 tot 69 jaar dat via verwijzing door de huisarts of gynaecoloog of via individuele uitnodigingsbrieven heeft deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. In Gent is de deelnamegraad aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker 42,9 % (2008-2009). Dit is lager dan gemiddeld in Vlaanderen (47,8%). In Brussel ligt de participatie een stuk lager, rond de 15% (Gezondheidsindicatoren Brussel, 2010). Het aandeel vrouwen dat deelneemt aan de borstkankerscreening neemt in heel Vlaanderen en ook in Gent langzaam toe, maar blijft nog altijd ver achter bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling van 75%.