Waterconsumptie

Er wordt aanbevolen om dagelijks 1,5 liter te drinken waarvan minstens 1 liter water (6-8 glazen). 28% van de Gentenaren drinkt minder dan 3 glazen water per dag, 72% drinkt 3 glazen of meer, slechts een derde haalt de aanbeveling (Leefbaarheidsonderzoek 2010, Stad Gent). 

Vrouwen drinken meer water per dag dan mannen,  75,6% tegenover 67,8% drinkt 3 glazen of meer. Er is een negatief verbandtussen waterconsumptie en leeftijd. Vanaf 18 jaar neemt het aandeel dat meer dan 3 glazen water per dag drinkt af van 78% tot 67% in de hoogste leeftijdscategorie. Belgen drinken volgens deze cijfers minder water in vergelijking met ECM (69% tov 82,2% drinkt 3 of meer glazen) of niet-Belgen (88,1%). Er is geen verband met opleiding en inkomen.

In totaal drinkt slechts 22% van de Vlaamse bevolking tussen 15 en 59 jaar 1 liter water per dag. Tegen 2015 moet volgens de Vlaamse gezondheidsdoelstelling het percentage personen dat de aanbeveling voor water haalt naar 32%. De gemiddelde inname van water zou met 10% moeten stijgen (van 669 naar 736 ml/dag). In het leefbaarheidsonderzoek werd echter geen inhoudsmaat toegekend bij de bevraging van het aantal glazen water dat men per dag drinkt, waardoor dit niet aan de Vlaamse cijfers en de gezondheidsdoelstelling kan getoetst kan worden.