Leefstijl

 

Vlamingen eten te veel producten uit de restgroep (suiker, vet,..) en uit de groep ‘vlees, vis, eieren en vervangproducten’. Van de andere producten verbruikt men te weinig tot veel te weinig, bv. groenten, fruit en water.

 In Gent is er vooral onvoldoende groente- en fruitconsumptie bij lager opgeleiden en jongeren. Vrouwen en hoger opgeleiden scoren relatief goed.

 De waterconsumptie in Gent is te laag, de consumptie van andere dranken zoals frisdrank en energiedrankjes dan weer te hoog. De waterconsumptie neemt bovendien af naarmate men ouder wordt.

 Er wordt nog te veel gegeten uit de groep vlees, vis en eieren. Wel zien we dat de campagne Donderdag Veggiedag een positieve impact had op de vleesconsumptie van de Gentenaren.

 Gent scoort vrij goed op vlak van borstvoeding. Vooral kansarme autochtone moeders geven opmerkelijk minder borstvoeding.

 De Gentenaar heeft te weinig lichaamsbeweging om gezondheidswinst te behalen. Daarvoor is het al voldoende om dagelijks minstens een half uur te bewegen met een matige fysieke inspanning. Voor kinderen en jongeren is dit minstens een uur per dag.

 Het alcoholgebruik in Gent is een aandachtspunt, met vooral een hogere consumptie in het weekend. Er is een verhoogd risico bij overmatig en geconcentreerd alcoholgebruik, alcoholgebruik bij jongeren, binge

 Het aantal dagelijkse rokers daalt algemeen in Vlaanderen. Ook het totaal aantal rokers, zowel bij +16 als -16 jarigen, gaat dit in dalende lijn. Er zijn wel nog grote verschillen naargelang het opleidingsniveau. Ook in Gent wordt vastgesteld dat mensen met een lagere opleiding opvallend meer roken.

 Het percentage tienermoeders ligt in Gent hoger dan gemiddeld. Socio-economische achtergrond en etnische herkomst hangen sterk samen met tienermoederschap; in Gent zien we vooral bij niet-Belgen een groter aandeel tienermoeders.

 Mondhygiëne is een groot aandachtspunt bij kwetsbare doelgroepen. Vooral bij jonge kinderen is tandzorg al vroeg van belang, en is de kennis hierover bij kwetsbare doelgroepen beperkt - naast poetsen en het bezoek aan de tandarts is de relatie met voeding en consumptie van frisdranken cruciaal.

 Participatie aan borstkankerscreening is net als gemiddeld in België relatief laag in Gent, met opvallend lage cijfers in specifieke wijken. Voornamelijk bij etnisch culturele minderheidsgroepen is het screeningsprogramma minder succesvol.