Gezondheidsbeleid

Het Gentse gezondheidsbeleid wordt uitgewerkt met de Gentse Gezondheidsraad waar een brede vertegenwoordiging zit van de gezondheids- en welzijnssector.

Op basis van de visienota van de Gezondheidsraad en de omgevingsanalyse kreeg het Gentse Gezondheidsbeleid 2014-2019 vorm om zo de impact van gezondheidspromotie te vergroten, de geestelijke gezondheid van de Gentenaars te verbeteren en de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg te vergroten. 

De Gezondheidsraad heeft als doel een gemeenschappelijk integraal gezondheidsbeleid op te maken en uit te voeren in Gent, ter verbetering van de gezondheid van de Gentenaars door te streven naar een gelijke toegang tot zorg en preventie.

Binnen de Gezondheidsraad zijn een aantal werkgroepen actief die zich buigen over de doelstellingen rond toegankelijkheid van de zorg en preventief gezondheidsbeleid. Sommige komen met vaste regelmaat samen, anderen ad hoc.

Om het Gentse gezondheidsbeleid waar te kunnen maken, werken we samen met heel veel partners. De Gezondheidsraad is de spil in deze samenwerking. Daarnaast hebben we vanuit de Stad Gent samenwerkingsovereenkomsten met de 9 wijkgezondheidscentra, de Huisartsenvereniging Gent, de Sloep vzw, Pasop vzw en Logo Gezond+. We stimuleren ook andere kleinere organisaties om rond gezondheid in de wijken aan de slag te gaan via projectsubsidies.

Organisaties die gezondheidsprojecten willen uitwerken voor Gentenaars kunnen bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen terecht voor projectsubsidies en materiaal. Organisaties die rond gezondheid in Gent actief zijn, kunnen zich laten erkennen als gezondheidsvereniging en op die manier gratis of tegen verlaagd tarief beroep doen op zalen en materiaal van de Stad Gent.