Gents Gezondheidsbeleid

Hier vind je de de integrale beleidsnota "Gedeeld Gents Burgerschap" van schepen Tapmaz, waar gezondheid een onderdeel van is. 

Binnen het Gentse gezondheidsbeleid gaan we uit van 4 strategische doelstellingen:

  1. Het regisseren van het Gentse Gezondheidsbeleid - o.a. in samenwerking met de Gentse Gezondheidsraad.
  2. Het vergroten van de impact van gezondheidspromotie - o.a. in samenwerking met het Netwerk Gezondheidspromotie
  3. Het vergroten van de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg - o.a. in samenwerking met het SOGA
  4. Het verbeteren van de geestelijke gezondheid van de Gentenaars - o.a. via Blijf er niet mee zitten

Gezondheidsbeleid 2014-2019

Het Gentse gezondheidsbeleid 2014-2019 wil gezondheidsongelijkheid tegengaan door in te zetten op volgende doelstellingen:

Geestelijk gezondheidsbeleid

Binnen de Gentse rondetafels rond geestelijke gezondheid werden volgende doelstellingen vooropgesteld.
Deze zullen uitgewerkt worden in een meerjarenplanning rond geestelijke gezondheid binnen het netwerk.

Drugbeleidsplan 2013-2018

Het drugsbeleidsplan koos voor 7 speerpunten: harm reduction, sociale activering, bestrijding overlast, dubbel diagnose, alcoholbeleid, veilig en gezond uitgaan en vroeginterventie. De drugrealiteit is echter steeds in beweging.