Gentse Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is opgericht op 1 juli 2009 en is samengesteld uit mensen van de Gentse gezondheids- en welzijnssector. De raad heeft als doel een gemeenschappelijk integraal gezondheidsbeleid op te maken en uit te voeren in Gent. Dit gezondheidsbeleid heeft als voornaamste finaliteit het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars door te streven naar een gelijke toegang tot zorg en preventie.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt 5x per jaar samen. De verslagen en documenten van de Gezondheidsraad worden hier bijgehouden.

Leden

Een goed draaiende gezondheidsraad bouwt op gedreven mensen die hun organisatie vertegenwoordigen in deze raad. Hier vindt u een overzicht van alle leden.

Visienota Gezondheid 2020

De Gezondheidsraad maakte op basis van de omgevingsanalyse een visienota op rond het gezondheidsbeleid anno 2020. Deze visienota dient als roadmap bij de concretisering naar concrete doelstellingen.

Meerjarenplan 2014-2020

Ter concretisering van de visienota stelde de Gezondheidsraad een meerjarenplanning op met een aantal duidelijke doelstellingen die o.a. de impact van gezondheidspromotie willen vergroten en de toegankelijkheid van de zorg willen doen toenemen.

Politiek Debat 9/10/2014

Elk jaar gaat de Gezondheidsraad met de politieke partijen in debat om actuele lokale knelpunten in het gezondheidsbeleid aan te kaarten. 

Jaarverslagen Gezondheidsraad

In het jaarverslag vind je snel een overzicht van de behaalde resultaten van de voorbije jaren rond het gezondheidsbeleid.