Jaarverslagen Gezondheidsraad

In het jaarverslag vind je snel een overzicht van de behaalde resultaten van de voorbije jaren rond het gezondheidsbeleid. 
Op die manier houden we ook de stand van zaken van de meerjarenplanning van de Gezondheidsraad bij.