Huisartsenvereniging Gent

De Stad is bereid om de Huisartsenvereniging te steunen, zowel met een werkingssubsidie als met een huursubsidie voor onroerend patrimonium. Verder stelt de Stad haar informatie- en communicatiekanalen ter beschikking om de drie Gentse huisartsenwachtposten aan de bevolking kenbaar te maken. 

De Huisartsenvereniging levert in ruil hiervoor enkele prestaties aan de Stad.

Periode: 1/5/2013 – 31/3/2015
Budget:  € 19.709,64 per jaar
Activiteit: Toegankelijkheid vergroten van de gezondheidszorg (MJP OD 8)

Prestaties & indicatoren:
- De HVG verbindt zich er toe de bestaande centrale telefonische wachtdienst voor huisartsen operationeel te houden en te optimaliseren
- De HVG garandeert in het bijzonder de bereikbaarheid via sms, fax en email voor mensen met een auditieve beperking
- Er wordt op uitnodiging van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de stad een gezamenlijk jaarprogramma rond gezondheidsbevordering opgemaakt waarin de HVG, de dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad en relevante partners een planning en afspraken maken omtrent de communicatie en samenwerking rond 2 – jaarlijks verschillende – specifieke gezondheidsthema’s en de hieraan gekoppelde acties.