Logo Gezond+ vzw

Periode: 1/1/2014 – 31/12/2016
Budget: € 15.270 per jaar (voor werkingskosten) ¼ VTE
Activiteit: Versterken van de impact van gezondheidspromotie (MJP OD)

Prestaties & indicatoren:
Het doel van deze samenwerkingsovereenkomst is het vertalen van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen naar de specifiek Gentse grootstedelijke context met speciale aandacht voor kansengroepen, door het ondersteunen van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen bij het uitvoeren van haar beleid m.b.t. gezondheidspromotie. Jaarlijks wordt daartoe een gezamenlijk jaaractieplan opgesteld rond prioritaire thema’s.