Pasop vzw

In het kader van het Stedenfonds ontvangt vzw Pasop jaarlijks middelen van Stad Gent. Deze middelen worden aangewend voor een gezondheidsaanbod voor sekswerkers. Zo wordt er ingezet op een grotere toegankelijkheid van het eerstelijns gezondheidsaanbod voor de sekswerkers en probeert men via preventie de gezondheidsrisico's te beperken.

Binnen de huidige overeenkomst worden volgende prestaties gevraagd van vzw Pasop.

Periode: 1/1/2014 – 31/12/2016

Budget: € 55.088 per jaar (jaarlijkse indexatie van 0,6%)
Activiteit: Inzetten op een grotere toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg (MJP OD 8)


Prestaties & indicatoren:
De prestaties die binnen deze subsidieovereenkomst worden uitgevoerd door Vzw Pasop kunnen worden gekaderd in verschillende doelstellingen van het Meerjarenplan 2013-2019 van de gezondheidsraad.
Via een specifiek, beroepsgebonden en laagdrempelig gezondheidsaanbod wordt de gezondheid van de doelgroep bevorderd, worden hun gezondheidsrisico’s beperkt en wordt voor een minimale psychosociale begeleiding gezorgd.

Jaarlijks voor de periode 2014-2016

Prestaties

Indicator

1. De doelgroep wordt actief gecontacteerd.

- 4.500 gerealiseerde contacten met de doelgroep

- 20 % van de sekswerkers hebben een huisarts hebben die op de hoogte is van hun beroep

- 50 % van de sekswerkers gebruikt meestal of altijd glijmiddel op een correcte manier

- 50% van de sekswerkers weet (deels) wat te doen bij een klapcondoom

- 5% van de contacten worden doorverwezen naar medische of psychosociale hulpverleners (tandarts, huisarts, psychosociaal, sociaal statuut, middelengebruik)

2. Er wordt een aangepast gezondheidsaanbod voorzien inzake beroepsgebonden risico’s waarbij de nadruk ligt op preventief handelen

- Een overzicht van aangebodenonderzoeken en vaccinaties

- 750 sekswerkers ondergaan deze onderzoeken en 225 sekswerkers worden gevaccineerd

3. Signaal- en adviesfunctie t.o.v. andere relevante actoren om zo te komen tot een stevig samenwerkingsnetwerk

- Jaarlijks overleg met dienst Oureachend Werken en de dienst Regie Samenleven en Welzijn

- Ad hoc adviezen o.b.v. expertise /materiaalaanbod /aanspreekpunt rond sekswerk.