Meerjarenplan 2014-2020

Ter concretisering van de visienota stelde de Gezondheidsraad een meerjarenplanning op met 10 grote lijnen, waaronder een aantal doelstellingen geformuleerd zijn. In de meerjarenplanning in bijlage staan deze doelstellingen verder uitgeschreven. Een stand van zaken over de voortgang van het meerjarenplan vind je terug in de opvolgingsdocumenten. In de jaarverslagen vind je de rapportering over de acties van het voorbije jaar. 

  1. Gezondheidsbeleid op basis van partnerschap.
  2. Evidence-based gezondheidsbeleid.
  3. Intersectoraal werken aan gezondheidsongelijkheid.
  4. Gent als gezonde stad met gezonde wijken.
  5. De impact van gezondheidspromotie versterken.
  6. De geestelijke gezondheid van de Gentenaren verbeteren.
  7. Elk kind een goede start geven in het leven.
  8. De toegankelijkheid vergroten van de gezondheidszorg
  9. Een gecoördineerde aanpak van gezondheidsrisico’s.
  10. Gent, een stad die kiest voor gezondheid, staat internationaal op de kaart.