Werkgroep Toegankelijke Gezondheidszorg

Deze werkgroep buigt zich over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het informeren van burgers over de verschillende regelingen die de kost voor de nodige gezondheidszorg kunnen beperken.

Deze werkgroep bestaat uit volgende organisaties: de dienst Welzijn en Gelijke Kansen, OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent, de ziekenfondsen (CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit), de apothekersvereniging KOVAG en de wijkgezondheidscentra.

De werkgroep stemt vooral elektronisch af en komt slechts een 2-tal keer per jaar samen, afhankelijk van de te bespreken punten.

De actiepunten in 2016 zijn:

  • Het verspreiden van de Nederlandstalige en brochures + de filmpjes om Gentenaars en vooral nieuwkomers en jongvolwassenen beter wegwijs te tonen naar de 1e lijnsgezondheidszorg.
  • De jaarlijkse update van de informatie op www.gentgezondestad.be/gezondheidszorg.
  • Het verder verspreiden van de folder rond de verhoogde tegemoetkoming.