Ondersteuning Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

Tussen 1 januari 2015 en 31 december 2019 kan een non-profit organisatie een subsidie aanvragen voor een gezondheidsproject binnen een Gentse context of specifiek bedoeld voor een Gents publiek. Het project moet kaderen binnen het Gentse gezondheidsbeleid 2014-2019 (meer info hier) en er kan maximaal 1500 euro toegekend worden per project. Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden. Bij uitputting van het budget, kan de aanvrager vanaf januari van het volgend jaar terug een aanvraag indienen.

Daarnaast kan een Gentse gezondheidsorganisatie ook een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging. Als erkende vereniging kan je goedkoper lokalen huren die de stad ter beschikking stelt, en ook goedkoper materiaal uitlenen bij de stedelijke uitleendiensten. De erkenning is geldig voor 5 jaar en gaat in op de dag dat het college van burgemeester en schepenen de vereniging erkent. De voorwaarden om erkend te worden, staan beschreven in het reglement dat je hieronder kan downloaden, samen met het aanvraagformulier. 

Organisaties die aan de slag willen rond gezondheid in de wijken kunnen voor het ontlenen van allerlei educatief materiaal terecht bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen en Logo Gezond+ vzw.

Ook voor consultancy bij het uitwerken van acties kunnen zij terecht bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Logo Gezond+ vzw of de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra. Vanuit hun expertise kunnen zij soms nuttige tips geven rond de aanpak van de acties. 

Projectsubsidies

Organisaties die gezondheidsprojecten willen uitwerken voor Gentenaars kunnen bij de dienst Welzijn en Gelijke Kansen terecht voor projectsubsidies. Het aanvraagformulier en de criteria vind je hier.

Erkenning gezondheidsvereniging

Organisaties die rond gezondheid in Gent actief zijn, kunnen zich laten erkennen als gezondheidsvereniging en op die manier gratis of tegen verlaagd tarief beroep doen op zalen en materiaal van de Stad Gent.

Uitleenbare materialen

Hieronder vind je zowel publicaties rond gezondheid als uitleenbare materialen.

Contact team gezondheid

Wie is het team Gezondheid en wie doet wat? Hier vind je een overzicht met de contactgegevens.