Contact team gezondheid

Contactgegevens team Gezondheid

Het gezondheidsteam is een onderdeel van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen en valt onder het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid van de Stad Gent.
De dienst werkt samen met de Gezondheidsraad een Gents gezondheidsbeleid uit.
Voor alle vragen rond het gezondheidsbeleid kan u terecht op het algemene secretariaat van de dienst Welzijn en Gelijke Kansen via het nummer 09 267 03 00 of via mail op gezondheid@stad.gent

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen - Stad Gent
Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
Postadres: Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel.: 09 267 03 00
E-mail: gezondheid@stad.gent
Website: Gezonde Stad

Daar zal u mogelijks doorgeschakeld worden met 1 van de volgende collega's van het gezondheidsteam afhankelijk van uw vraag:

 

Sara Symoens
Tel 09 267 03 10
sara.symoens@stad.gent

Geestelijke gezondheid, Gezondheidsmonitor, Stedenfondssubsidies

  

Inge De Roose
Tel 09/267 03 03
inge.deroose@stad.gent

Alcoholpreventie, labo-analyses, Elektromagnetische straling, Hittegolfplan 

 

Lisa Moerman
Tel 09 267 03 04
lisa.moerman@stad.gent 

Tandzorgproject, projectsubsidies, toegankelijke gezondheidszorg, Gezond (T)huis, scabiës, CO-preventie

 

Leen Van Zele
Tel 09 267 03 17 
leen.vanzele@stad.gent

Gezondheidsraad, signalen, gezondheidsbeleid, SOGA, www.gezonde.stad.gent

 

Leen Van Zele wordt tijdelijk vervangen door Zohra Diouani : zohra.diouani@stad.gent