Projectsubsidies

Tussen  1 januari 2015 en 31 december 2019 kan een non-profit organisatie een subsidie aanvragen voor een gezondheidsproject binnen een Gentse context of specifiek bedoeld voor een Gents publiek. Het project moet kaderen binnen het Gentse gezondheidsbeleid 2014-2019 en er kan maximaal 1500 euro toegekend worden per project. Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden. Bij uitputting van het budget, kan de aanvrager vanaf januari van het volgend jaar terug een aanvraag indienen.

Criteria voor toekenning? 
Ontvankelijkheidscriteria

 1. Een aanvraag kan ingediend worden door een vereniging zonder winstgevend oogmerk (vzw) of een feitelijke vereniging.
 2. Het project wordt ontwikkeld binnen een Gentse context of specifiek voor een Gents publiek.
 3. Aanvragen voor projectsubsidies vanuit volgende organisaties kunnen niet ondersteund worden: verenigingen die reeds structureel (financieel) ondersteund worden vanuit de dienst Welzijn en Gelijke Kansen; partijpolitieke of partijgebonden activiteiten; commerciële activiteiten; activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter; projecten van overheidsinstellingen en stedelijke vzw’s.

Inhoudelijke criteria

 1. Het project moet kaderen binnen 1 van de doelstellingen van het Gentse gezondheidsbeleid 2014-2019
 2. Het project is participatief, in samenspraak met de deelnemers/doelgroep van de actie.
 3. Het project is wijkgericht.
 4. Het project is georganiseerd in maximale samenwerking met andere relevante partners, zoals scholen, verschillende clubs, buurt- of wijkverenigingen of stedelijke diensten of met relevante sectoren/actoren.
 5. De aanvrager kan bij de aanvraag aantonen dat het project een meetbaar en effectief resultaat zal opleveren.
 6. Er is aandacht voor continuering van de acties of verankering na het project.

Hoe aanvragen? 
Het reglement en het aanvraagformulier voor de projectsubsidies kan u hieronder downloaden.
Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden, zolang het budget dit toelaat.
Het aanvraagformulier wordt aan de dienst Welzijn en Gelijke Kansen bezorgd:

 • Ofwel per post op het adres: college van burgemeester en schepenen, dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Ofwel persoonlijk afgegeven tegen ontvangstbewijs in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • Ofwel per email op gezondheid@stad.gent

Meer info
E: lisa.moerman@stad.gent
T: 09/267 03 04