Erkenning gezondheidsvereniging

Een Gentse gezondheidsorganisatie kan een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging. Als erkende vereniging kan je goedkoper lokalen huren die de stad ter beschikking stelt, en ook goedkoper materiaal uitlenen bij de stedelijke uitleendiensten. De erkenning is geldig voor 5 jaar en gaat in op de dag dat het college van burgemeester en schepenen de vereniging erkent. De voorwaarden om erkend te worden, staan beschreven in het reglement dat je hieronder kan downloaden, samen met het aanvraagformulier. 

Criteria voor toekenning?

  • Een aanvraag kan ingediend worden door een vereniging zonder winstgevend oogmerk (vzw) of een feitelijke vereniging, waarvan de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke optreedt is ingeschreven in Gent. 
  • Het grootste deel van de activiteiten van de vereniging vinden plaats binnen een Gentse context of zijn bestemd voor een Gents publiek.

Hoe aanvragen? 

Het reglement en het aanvraagformulier voor de erkenning kan u hieronder downloaden.
Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.
Het aanvraagformulier wordt aan de dienst Welzijn en Gelijke Kansenbezorgd:

  • Ofwel per post op het adres: college van burgemeester en schepenen, dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Ofwel persoonlijk afgegeven tegen ontvangstbewijs in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Ofwel per email op gezondheid@stad.gent .

Meer info

E: lisa.moerman@stad.gent
T: 09/267 03 04