Leden

Een goed draaiende gezondheidsraad bouwt op gedreven mensen die hun organisatie vertegenwoordigen in deze raad. Hier vindt u een overzicht van enkele leden. Dit wordt nog aangevuld tot een volledig overzicht.

Schepen Resul Tapmaz

"Gentenaars goesting doen krijgen en ondersteunen om gezonder te leven. Dat wil ik in 'beweging' brengen !" 

Rudy Coddens

“Iedereen heeft recht op gezondheid! Samen maken we er werk van."

Prof. Dr. Jan De Maeseneer

"Een betere gezondheid voor meer mensen in Gent, daar gaan we samen voor!"

Ann De Kerpel

"Zorgen voor elkaar, is zorgen voor een goed leven."

Fleur Simillion

"Toegankelijke eerstelijnszorg in Gent, daar werken alle huisartsen aan mee!"

Patricia Fruyt

"Het sociaal werk in het ziekenhuis stelt de hulpvraag van de patiënt, zijn omgeving en de relatie tussen beide centraal."

Joris Beaumon

"Alleen samen slaan we de brug tussen gezondheid en welzijn!"

Leen Van Zele

"Met een sterke gezondheidsraad voor een effectiever beleid tegen gezondheidsongelijkheid. Want 1+1=3."

Leen De Roo

"Kwaliteitsvolle en integrale eerstelijnszorg, voor alle Gentenaars toegankelijk, daar gaan we voor!!"

Prof. Jacques Vanobbergen

"Een gezonde mond als spiegel voor een goede gezondheid  toegankelijk voor iedereen"

Alain Slock
Geert Heungens

"De apotheker zorgt voor een adequaat en veilig geneesmiddelengebruik en ondersteunt gezondheidsbevordering."

Michele Van Elslander

"Gezondheidsbeleid maak je samen -burgers, organisaties en overheden-  elke dag opnieuw"

Hilde Godderis

“Wij staan klaar met een persoonlijk antwoord, voor iedereen. Wit-Gele Kruis is al 75 jaar dé referentie in thuisverpleegkunde.”

Cisca Vandereyken, Karen, Jasmien en Wout

"Health promotion must be fun! Zo wordt gezond gedrag een evidente keuze, ook bij moeilijke thema’s."

Tine Vandelacluze

"Gezondheidszorg ook met zelfzorggroepen, lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid!"

Erna Houtman

"Een goede start voor elk kind, daar maken we samen werk van!"

Marc Standaert

"COOP Apotheken wil gezondheid financieel toegankelijk maken met farmaceutische zorg en een actieve prijzenpolitiek."

Alex Leemans

“Met alle initiatieven beschut wonen zorgen we voor aangepast wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid”

Leen Van Landschoot

"Hogeschool Gent wil competente beroepskrachten opleiden met een brede maatschappelijke visie."

Alain Vincke

"Een gezonde stad als Gent verdient de beste ambulante Geestelijke Gezondheidszorg."

Ilse De Neef

Het PAKT = gegarandeerde geestelijke gezondheidszorg voor iedereen!

Moniek De Keyser

Gelijke gezondheids-,  welzijns-  en onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren

Aggoune Belkacem

"Gezondheid en onderwijs: twee benen om te staan, twee benen om vooruit te gaan."

Sarah De Baere

"Samen kansen creëren voor schoolgaande kinderen en jongeren."

Thierry De Zutter

"Niets cooler dan klachtenvrij te kunnen bewegen in een leuke stad ... als Gent!"

Hilde Roosen

"Iedereen telt mee. Altijd."

Els Devriendt

“Samen zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare ouderen zo lang mogelijk kwalitatief en zelfstandig kunnen leven, thuis of in een aangepaste woonvorm”

Koen Berwouts

"Gezondheid en welzijn gaan hand in hand in Gent."

Olivier Clauw

 “Samen werken aan een solidaire gezondheidszorg, zodat niemand uit de boot valt.”

Marc Jans

“Samen met de Gezondheidsraad wil het P.C. Dr. Guislain zich zorgzaam en deskundig inzetten voor een kwaliteitsvolle GGZ voor de Gentenaren!”

Prof. dr. Eric Mortier

"Zorg in Gent: toegankelijk en kwaliteitsvol"

Ann Wynant