Waar kan ik terecht? 0-25 jarigen

Zit je even niet goed in je vel omwille van relatieproblemen, je thuissituatie, je identiteitsontwikkeling, faalangst, examenstress of andere psychische klachten? Er zijn heel wat plaatsen waar je terecht kan met je verhaal en waar mensen naar je luisteren. Hier vind je een overzicht van de verschillende plaatsen waar je terecht kan.

 

Hulp via telefoon of online.
AWEL (kinderen en jongeren): 102 (16 tot 22 uur, niet op zon- en feestdagen) of www.awel.be
Zelfmoordlijn: 1813 (24u/24u) of www.zelfmoordlijn.be
   

Jongerenadviescentrum JAC
Voor jongeren tussen 12-25 jaar met allerlei welzijnsvragen: mailen, bellen, chatten of langskomen in de Holstraat is allemaal mogelijk. 

Centra voor Leerlingenbegeleiding CLB
Leerlingen kunnen daar terecht voor informatie en advies, diagnostiek en kortdurende begeleiding. Het CLB werkt zowel rond het psychisch en sociaal functioneren van de leerling, de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren als de onderwijsloopbaan.

Psychologische dienst OCMW. 
Het OCMW biedt gratis psychologische begeleiding aan voor OCMW-cliënteel, waaronder ook kinderen en jongeren. 
Tel.: 09/266.89.00 of via de maatschappelijk werker in het welzijnsbureau in je buurt.
Je vaste huisarts.
Je huisarts volgt je gezondheidsdossier op en is het beste aanspreekpunt bij verschillende klachten. De huisarts kan je indien nodig ook doorverwijzen naar eerstelijnspsycholoog, privé-psycholoog, psycho-therapeut of psychiater.

Tejo vzw
Gratis psychologische begeleiding door vrijwilligers voor jongeren van 10 tot 20 jaar.
Adres: Nieuwland 65. Ma (16u-19u), Woe. (13u-16u), Don. (16u-18u), Zat. (11u-14u)

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Preventie en behandeling van psychische problemen.
CGG Eclips: 09/235.22.41 of www.cggeclips.be

RCGG: 09/269 89 39 of www.rcgg.be

Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent
De afdeling onderzoekt en behandelt onder meer kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een depressie, angsten, hyperactiviteit of ADHD, slaapproblemen, ontwikkelingsproblemen gedragsmoeilijkheden, eetproblemen, psychose of slachtoffers van traumatische gebeurtenissen.   

Privé-psychologen, psycho-therapeuten of psychiaters
Psychologen zijn niet opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV. Een consultatie wordt daarom niet terugbetaald (een aantal ziekenfondsen bieden wel een tussenkomst). Bij een psychiater is dat wel het geval.
Psycho-educatieve sessies
Dat zijn sessies die je beter inzicht geven in stress, depressieve gevoelens, angst, slaapproblemen enz. om beter met deze problemen om te gaan. Een overzicht van deze activiteiten ter bevordering van je geestelijke gezondheid in Gent vind je hier.